Informasjon til musikere

Medlemskontingent

Medlemskontingent for amatørmusikere:
Kr 300,- pr. år
Betales inn på konto 1594 34 71158