12. mars 2020


Vårt påbegynte operaprosjekt, Turandot, er nå avlyst.

Orkesterets ledelse har besluttet å avlyse vårt påbegynte operaprosjekt, Turandot. For å begrense spredning av koronaviruset har norske helsemyndigheter innført strenge restriksjoner på bla konsertarrangementer med stort publikum. Vi vet ikke hvor lenge disse restriksjonene vil vare, men orkesteret kan ikke ta den store økonomiske risikoen det ville være å fortsette prosjektet slik situasjonen er nå.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon ang sommerkonserten som er planlagt 19.-21. juni.