tirsdag 7. september 2021


Vi har fått nye øvingslokaler

Pga av byggearbeider på Sandefjord videregående skole må vi inn i nye øvingslokaler fra i høst. På Czardasfyrstinnen skal vi midlertidig holde til på Bugården ungdomsskole i Sandefjord.

Men fra og med Tornerose øvelsene flytter vi inn i Torp Konferansesenter på Kullerød i Sandefjord: Dette er store, flotte lokaler med gode fasiliteter. Vi får også lagringsplass for nye! notestativer og slagverksutstyr. Vi regner med at dette blir permanent øvingslokale i årene fremover.