12. april 2017


Søndagsprøven 11. juni er flyttet til lørdag

Prøven på sommerkonserten søndag 11. juni er flyttet til lørdag 10. juni, fortsatt på SVGS