12. mars 2020


Alle musikere som har fått noter til Turandot må levere disse inn

Alle musikere som har fått utdelt noter til Turandot må snarest levere disse inn. Leveres til:

Tom Huseby
Hagalia 31
3219 Sandefjord

Frist for innlevering er EN uke fra dags dato, altså torsdag 19.mars.