2. mai 2017


Ny dato for årsmøtet: 15. mai kl 19:00

Årsmøtet er nå lagt til mandag 15. mai kl 19:00 på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

Aktuelle saker som ønskes tatt opp antas allerede å ha blitt sendt på e-post til styreleder Tom Huseby th@rettbemanning.no. Det blir vanlige årsmøtesaker med valg, behandling av årsberetning, regnskap og budsjett. Dokumenter blir utdelt ved møtets begynnelse Det blir enkel bevertning ved møtets slutt. Vi håper at flest mulig medlemmer kommer på årsmøtet.