14. april 2016


Årsmøte i Vestfold Symfoniorkester på Rica Park Hotel

Årsmøte i Vestfold Symfoniorkester ble avholdt på Rica Park Hotel torsdag 14. april. 15 av orkesterets musikere var tilstede.

Gjennomgang av årsmelding og regnskap viste at 2015 har vært et meget aktivt år med ryddig og god økonomi: 4 prosjekter, totalt 7 konserter/forestillinger og 50 000 i overskudd ved årets slutt. Kunstnerisk og publikumsmessig har prosjektene også vært en stor suksess. Men den gode økonomien skyldes ikke minst alle våre gode sponsorer.

Aktivitetsplanen for 2016 lover et nytt aktivt år for orkesteret. Vi ser frem til sommerkonserten med opera, musikal, ballett og filmmusikk og ikke minst den store jubileumskonserten med Mahlers mektige 1. symfoni på programmet. Til dette prosjektet inviterer vi tidligere musikere som fortsatt er aktive til å være med å spille og delta i feiringen.

Nytt styre ble valgt og vi ønsket velkommen de to nye styremedlemmene Max og Turid.

Etter møtet gikk forsamlingen til Vinstuen på Park for en liten varmrett og hyggelig prat.