Czardasfyrstinnen - Utsatt på grunn av korona

Vi ser oss nødt til å utsette oppsetningen av Czardasfyrstinnen til høsten. Forestillingene blir 22,23 og 24. oktober.