lørdag 31. desember 2022


Informasjon om det kommende Tsjaijkovskij prosjektet

Noter

Notene vi har lånt er fra NASOL og mange av strykerstemmene er i elendig forfatning. Jeg har valgt å laste ned noter fra IMSLP i stedet, og Breitkopf utgaven som vi bruker ligger her:

Tchaikovsky Symphony No 4 - IMSLP

Jeg har satt strøk i strykerstemmen basert på denne YouTube versjonen:

Tchaikovsky Symphony No 4 - Oslo Philharmonic Orchestra - Vasiliy Petrenko

Notemappen for dette prosjektet er her:

Noter Tsjaijkovskij prosjekt

For de som ikke bruker iPad blir det en liten jobb å pusse ut alt klusset i NASOL stemmene og føre inn mine strøk. Stemmer kan hentes hos meg (gruppeledere) eller hos Tom.